_

In opdracht van Yvette Linders (docent Moderne Nederlandse Letterkunde Radboud Universiteit Nijmegen) verzorgden wij het boekontwerp en de opmaak van “Met waardering gelezen”. Bij deze uitgave was het belangrijk een seriematigheid te creëren tussen het eerder dit jaar door ons ontworpen en verschenen boek “Een Literair fenomeen van de Eerste orde” (Esther op de Beek, As. Prof. Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden). Het tweetal bij elkaar vormt een compleet naslag- en onderzoekswerk van de Nederlandse literaire Dagbladkritiek, sinds de vroege jaren vijftig. Linders heeft met deze aanvullende uitgave een nieuw en tastbaar analyse-instrument ontwikkeld en een kwantitatieve analyse uitgevoerd.