CampagneSecurityAwareness

Marketing

Campagne Security Awareness

Door een rap veranderende wereld staat Security Awareness bij veel organisaties hoog op de agenda. Zo ook bij Enexis Netbeheer. Want net als andere grote Nederlandse netbeheerders voor stroom en gas, zoals Liander of Stedin, zijn ze onderdeel van de vitale infrastructuur. Dit fundament waarop de Nederlandse samenleving draait, mag onder geen beding plat komen te liggen. Dat vraagt doorlopend om aandacht. Ook bij Enexis Netbeheer.

Om de professionals van Enexis Bedrijfsvoering blijvend bewust te maken van het belang van hun rol op het gebied van Cyber Security, zijn doorlopende interne campagnes essentieel. Zo zakt de aandacht voor dit thema niet weg, blijft kennis up-to date en nog belangrijker: zo kunnen medewerkers trots zijn op hun onmiskenbare rol binnen het veilig houden van het Nederlandse energienetwerk.

En wij hebben, samen met Enexis Bedrijfsvoering, de nieuwe campagne strategie, visuele uitstraling en conceptuele insteek voor hun Security Awareness Programma mogen verzorgen. Een basis voor de communicatie van vier security thema’s per jaar.

Uitdagend en ondersteunend

Al snel was iedereen het er over eens dat we weg moesten blijven van een belerende toon. Medewerkers zijn immers professionals. Die weten doorgaans prima wat ze doen en moeten doen. Hen meenemen in een verhaal waarin zijzelf reeds de hoofdrol spelen, is veel slimmer. Om die reden is er gekozen om in spelvorm uitdagend en ondersteunend te zijn. Zo blijft iedereen op een speelse wijze scherp en betrokken en wordt er niet met een belerend vingertje gewezen.

Interne Campagne Fysieke Toegang

Een van de grote dreigingen voor netbeheerders zijn staatsgelieerde spionnen. Dit zijn niet alleen hackers die vanaf afstand aanvallen uitvoeren, ook schromen deze spionnen niet om fysiek binnen proberen te komen. Spionage is niet altijd het hoofddoel, men kan ook uit zijn op sabotage of verstoring van het energienet. Fysieke toegang is dus een belangrijk onderdeel van cyber security en het eerste thema waarmee gestart is. Maar hoe gaat een spion te werk? Kun je als spion vermomd toch binnenkomen en ben je dan ook nog in staat om ‘spionage-apparatuur’ achter te laten?

Als eerste zijn intern posters verspreid met de vraag of jij weet wie je binnenlaat. Aansluitend zijn grote gepersonaliseerde flyers verspreid in de vorm van sleutels. Elke medewerker is daarop persoonlijk bejubeld als sleutel naar een veilig energienetwerk en gevraagd zijn expertise in te zetten om de heimelijk door ons geplaatste spionage-apparatuur te vinden. De “spelkaarten” bevatten een afluistermicrofoon, bespiedende verrekijker, Wifi afluisterapparatuur of fotocamera. Er is immers een spion van een buitenlandse overheid Enexis Bedrijfsvoering binnengedrongen en heeft, per locatie, maar liefst zestig spionageapparaten (spelkaartjes) verstopt. Elke gevonden “spelkaart” heeft een afneembare sticker-zijde die op de verzamelposter in de centrale ruimte moet worden geplakt. En zijn de kaartjes allemaal gevonden? Dan valt er voor iedere afdeling de Spion-Bokaal Fysieke Toegang te bemachtigen!

Die trofee is uiteindelijk, na afloop van de afsluitende bijeenkomst van het thema Fysieke Toegang, terecht aan iedere afdeling uitgereikt. De scherpe reactie van de medewerker heeft ervoor gezorgd dat alle ‘spionage apparatuur’ in een mum van tijd is gevonden! Wat een resultaat!

Door het geheel op deze wijze positief af te sluiten is er niet met een vingertje gewezen, terwijl men wel op een unieke manier is uitgenodigd door een andere bril naar de omgeving te kijken. Daarnaast is het teamgevoel vergroot doordat er samengewerkt is tussen de verschillende afdelingen om alles te vinden. Dit komt de scherpte alleen maar ten goede. Tevens geef je met een persoonlijk op maat gesneden benadering de doelgroep ook het gevoel écht eigenaar te zijn van het onderwerp en van het succes.

Als afsluiting volgde de plaatsing van de kartonnen transformator zuil. Deze eigentijdse remake van een ruim honderd jaar oud netwerk-icoon dient als een fysiek communicatie platform voor alle medewerkers. De gelopen actie komt hier weliswaar op terug, maar de zuil zal ook vooral gebruikt worden om in 2024 alle thema’s die binnen het Security Awareness programma relevant worden, te communiceren. En uiteraard kunnen de professionals van Enexis Netbeheer ook zelf eigenhandig een poster tekenen of simpelweg een mededeling op de zuil prikken.

Verleden, heden, toekomst én actualiteit  worden zo campagnematig op ludieke wijze verenigd.

Over Enexis

Enexis Netbeheer is een Nederlandse netbeheerder die is voortgekomen uit Essent. Enexis Netbeheer verzorgt beheert het stroomnetwerk in (vrijwel geheel) Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen. Het valt onder Enexis Groep, heeft zo’n 5000 werknemers, 5,2 miljoen klantenaansluitingen, 670.000 aansluitingen waarop energie wordt teruggeleverd, en beheert ongeveer 142.000 kilometer elektriciteitskabel en 46.000 km gasleiding.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Kom langs, mail of bel met +31(0)24 420 06 44