Golfkarton:Youcan’tstopthewaves,butyoucanlearntosurf!

23juni2015

Grafisch papierfabrikant en opdrachtgever van mijn bureau, Parenco, investeert met eigenaar H2 Equity Partners ongeveer honderd miljoen euro in de ombouw van haar tweede papiermachine (PM2). In 2009 is deze machine stilgelegd vanwege de afnemende vraag naar krantenpapier. Maar vanaf medio 2016 zal hiermee per jaar zo’n 385.000 ton verpakkingspapier geproduceerd gaan worden, bedoeld voor de productie van golfkarton. En dat is een logische stap in een wereld waarin meer en meer aankopen via internet gedaan worden. Elke persoonlijke aanwinst dient immers ter verzending verpakt te worden.

Daar gaat het hart van een Grafisch Ontwerpbureau natuurlijk sneller van kloppen. Zeker wanneer verpakkings ontwerp een van de bureau-expertisen is. Want golfkarton lijkt wel niet zo sexy, maar dat is slechts omdat het referentiekader van de meeste mensen nog op het oude imago ingesteld is.

Maar tijden zijn veranderd. Internetaankopen doen de vraag naar specifiek dit soort verpakkingsmateriaal stijgen. Het is immers licht en stevig, ideaal voor verzending. Met de toename in gebruik zal ook de functie een breder spectrum krijgen, simpelweg omdat men anders naar een product gaat kijken in een wereld die veranderd is. De winkel komt tegenwoordig tenslotte naar je voordeur en dat hoeft niet te betekenen dat het visueel geen winkel meer hoeft te zijn. Consumenten willen nog steeds een mooi product… en zonder verpakking geen product. Toch vreemd dat maar een handvol merken en internetwinkels dat begrijpen. Uit het recente verleden kan ik alleen van Vanilia en Zalando een enigszins fatsoenlijke merk-verpakking herinneren. Eigenaardig, want de bandbreedte van je marketing wordt alleen maar groter. Waarom maakt niet elk merk daar gebruik van? Dat is toch essentieel, zeker met oog op de toekomst?

Het zal dan ook niet lang meer duren tot daar meer mee gedaan wordt. Het kerndoel van het materiaal blijft verpakken, maar buiten verpakken en beschermen moet het ook bij gaan dragen aan merkbeleving. De traditionele fysieke winkel is bij internetaankopen immers verdwenen. Het verwachtingspatroon van de consument zal zich hierop aanpassen. Nu worden winkelverpakkingen in een onaantrekkelijke bruine verzenddoos gedaan… een verpakking om een verpakking… dat is dubbelop. Je kan er gif op innemen dat merken in de toekomst er beter aan doen óók een internetwinkel-verpakking te hebben. Anders blijf je met één been in het verleden staan. Dat is niet alleen zakelijk een risico, ook met oog op verantwoord ondernemen is het wijs daar over na te denken. De vraag is dus niet óf het gebeurt, eerder wanneer het gebeurt.

Uiteindelijk is met alle nieuwe ontwikkelingen rekening te houden met een incubatie tijd. Voor elk succesvol product geldt dat alles op het juiste moment samen moet vallen: de vraag náár het product; de technische mogelijkheden ván het product; de omgeving waarbinnen het product gebruikt wordt, dient er op berekend te zijn;… én… de doelgroep moet er klaar voor zijn. Ben je met één van deze zaken te vroeg of te laat, dan werkt het niet.

Bij zonnepanelen zie je ook dat er nu pas nagedacht wordt over een stijlvoller alternatief voor die lelijke vierkante panelen. Dat komt simpelweg omdat de “mindset” van de mens is veranderd, zonne-energie een gunstig alternatief is voor de steeds duurder wordende traditionele energie én… techniek het nu pas mogelijk maakt die dingen goed vormgegeven te produceren. Ik begreep 15 jaar geleden al niet dat ze niet in dakpan-vorm bestonden, maar ik was te vroeg. Als het technisch kon had vast iemand het toen al gedaan, mits er vraag naar was geweest.

Het visueel aantrekkelijk maken van een waardevol product gebeurt meestal pas in een stadium waarin aantrekkelijkheid nog de laats te nemen heuvel is. Bovendien is het uiteindelijk ook het enige overgebleven Unique Selling Point waarmee geconcurreerd kan worden in een competitieve markt.

Voortschrijdend inzicht vertelt mij dat bij golfkartonnen verzenddozen dezelfde ontwikkeling gaat plaatsvinden. Simpelweg omdat vraag, functie en technische mogelijkheden ook hier samenvallen. En dat is dan weer een onontgonnen terrein en nieuwe markt voor een Verpakkings Ontwerpbureau. Want er zal niet alleen over golfkartonnen verzenddozen anders gedacht worden, ook over productverpakkingen… internetwinkel-productverpakkingen.

Epiloog: You can’t stop the waves, but you can learn to surf!

Mvrgr. Reynhard Faber, Eigenaar Reynhard Ontwerp & Communicatie

een verpakking laten ontwerpen voor jouw product?

Kom langs, mail of bel met +31(0)24 420 06 44

Service
Blog-overzicht