HetGoudenEi

Marketing

Later is allang geweest, weten we wanneer er plots weer een jaar gepasseerd is. En wat een jaartje was dat weer, dat jaar van tweeduizendtweeëntwintig! Een gouden exemplaar, met gouden dagen waarin met opdrachtgevers, producenten en andere warme relaties weer op gouden ideeën is gekomen. Natuurlijk, er waren ook mindere mooie episodes. Die horen er nu eenmaal bij. Maar gelukkig verbleken die in het licht van wat we samen weer hebben geflikt om telkens weer dat ene gouden ei uit te broeden. Om die reden, net zoals elk jaar, vanuit Reynhard Ontwerp & Communicatie, een persoonlijke dankbetuiging aan iedere afzonderlijke broeder.

Dit chique gepersonaliseerde aantekeningenboekje in brievenbus-verpakking geeft genoeg ruimte om op alle driehonderdvijfenzestig dagen van dit fonkelnieuwe tweeduizend drieëntwintig mooie ideeën te blijven noteren. Alles telt en het goud ligt niet louter in de toekomst! Het omringt ons elk moment van de dag. Je hoeft alleen maar te kijken om het te kunnen zien. Koester daarom ieder klein hersenspinsel binnen elk etmaal en we gaan van dit jaar ongetwijfeld weer een gouden tijd maken. Want alle grote dingen zijn klein begonnen. Dat geldt voor het leven zelf, het verleden jaar en zal ook voor het komende jaar gelden.

Maak er iets moois van! Life is Golden!

WEL RELATIE MAAR GEEN NIEUWJAARSGESCHENK ONTVANGEN?

Het kan zijn dat de post vertraging heeft of jouw nieuwjaarsgeschenk de brievenbus niet heeft mogen bereiken. Laat het gerust weten. Dan kijken we wat we kunnen doen.

NOG GEEN RELATIE EN VOLGEND JAAR ÓÓK VERRAST WORDEN?

Wil je ook verrast worden? Kom dan in de komende 12 gouden maanden langs om te kijken hoe we van jouw product, merk of organisatie gouden project kunnen maken.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Kom langs, mail of bel met +31(0)24 420 06 44