_

Aanvullend aan de bedrijfsbrochures van Kompas Mengelmoes heeft Reynhard productbrochures ontworpen. Kompas Mengelmoes is een organisatie die zich inzet voor mensen die, om wat voor reden ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ten behoeve van het beter onder de aandacht brengen van producten bij hun doelgroep, zijn passende productbrochures vormgegeven.
Waar de bedrijfsbrochure meer ingaat op de visie en missie van de organisatie, is een productbrochure juist gericht op de marketing van één bepaalde productgroep. Deze twee typen van informatie scheiden is niet alleen inhoudelijk verstandig maar ook marketing-technisch. Een potentiële koper heeft immers een andere behoefte dan de zorginstelling waar men mee in contact wilt staan. Dit zowel inhoudelijk als in wijze van aanspreken.
Productgroepen worden per brochure met een eigen zorgvuldig geselecteerde kleur gecodeerd. Een stans heeft het drukwerk voorzien van een herkenbare punt, hetgeen het campagnemateriaal extra laat opvallen. Tevens wordt zo de nieuwe huisstijl, waarin de driehoek uit het logo centraal staat, herkenbaar en consistent uitgerold.